Politika privatnosti i kolačića kompanije Marbo Product doo Beograd

1. Uvod i opšti uslovi

Marbo Product doo Beograd, matični broj 17075705, sa registrovanim sedištem na adresi Đorđa Stanojevića 14, Novi Beograd, Republika Srbija (u daljem tekstu „Marbo Product i/ili PepsiCo“), posvećen je zaštiti Vaših ličnih podataka kada koristite naš website, aplikacije ili ostale stranice društvenih mreža, i putem istih učestvujete u našim promocijama, nagradnim kvizovima i konkursima ili nam se obratite pitanjima, sugestijama odnosno reklamacijama.

Ova Politika privatnosti i kolačića odnosi se na našu upotrebu bilo kojih ličnih podataka koje prikupimo od Vas preko sljedećih servisa:

 • Chipsy website - https://chipsy.ba/
 • bilo kojeg Marbo Product ili PepsiCo website na kojem postoji link ka ovoj Politici privatnosti i kolačića (pogledajte listu u Dodatku 1 za više detalja);
 • mediji, servisi za slanje poruka ili zvanični Marbo Product i PepsiCo sadržaj na drugim website-ovima ili aplikacijama;
 • aplikacije na mobilnim uređajima;
 • naša telefonska linija za zaštitu potrošača;
 • bilo koja zvanična Marbo Product i PepsiCo e-mail adresa ili SMS broj; ili
 • naša poštanska adresa za zaštitu potrošača.

Kako bismo Vam pružili optimalne usluge i sproveli različite promocije, nagradne kvizove i konkurse, lakše sproveli neke od naših marketinških aktivnosti, prikupljamo određene konkretne podatke o Vama koje nam Vi slobodno dostavljate putem i preko odgovarajućih servisa.

Ova Politika privatnosti i kolačića objašnjava sljedeće:

 • koje podatke PepsiCo i Marbo Product može prikupljati o Vama;
 • kako će, po kom osnovu i u koju svrhu PepsiCo i Marbo Product koristiti podatke koje prikupe o Vama;
 • kada PepsiCo i Marbo Product može koristiti Vaše podatke da Vas kontaktira;
 • hoće li PepsiCo i Marbo Product objaviti ili izvoziti podatke o Vama bilo kom drugom licu;
 • Vaše izbore i prava u vezi sa ličnim podacima koje nam dostavite;
 • Korišćenje kolačića na Marbo Product i PepsiCo website-ovima i kako možete odbiti korišćenje kolačića.

Sve lične podatke koje nam dostavite ili koje prikupimo od Vas koristimo u skladu sa svim važećim zakonima, uključujući posebno, ali se ne ograničavajući na Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11 - u daljem tekstu “Zakon”) sa eventualnim naknadnim izmjenama.

Marbo Product i PepsiCo website-ovi mogu sadržati hiperlinkove do website-ova koje posjeduju ili kojima upravljaju treće strane. Ovi website-ovi trećih strana imaju sopstvene politike privatnosti, a vjerovatno koriste kolačiće. Preporučujemo da pregledate ove politike koje regulišu korišćenje ličnih podataka koje dajete prilikom posjeta ovim website-ovima, a koje se mogu sakupljati i preko kolačića. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za takve website-ove trećih strana i takve website-ove koristite na sopstveni rizik.

2. Ko smo mi?

U proizvodima Marbo Product-a i povezanih lica PepsiCo uživaju potrošači milijardu puta dnevno u više od 200 zemalja i teritorija širom sveta. Portfolio proizvoda PepsiCo povezanih lica i Marbo Product-a i obuhvata široku paletu ukusne hrane i pića, uključujući Pepsi, 7Up, Lay`s, Doritos, Quaker, Chipsy, Clipsy, GUD, Pardon. Za više informacija o Marbo Product-u posetite www.pepsico.rs, a za više informacija o povezanim licima Marbo Product-a posjetite www.pepsico.com.

3. Koje podatke PepsiCo i Marbo Product prikuplja o meni?

Kada učestvujete u našim promocijama, nagradnim kvizovima i konkursima ili nam se obratite pitanjima, sugestijama odnosno reklamacijom, učestvujete, pristupate ili se prijavljujete za bilo koje Marbo Product ili PepsiCo servise, aktivnosti ili online sadržaj (uključujući i na društvenim medijima i aplikacijama za slanje poruka), kao što su bilteni, promocije, ćaskanja uživo, grupne table za razmenu poruka, internet i mobilna obaveštenja ili glasanja, mi možemo dobiti neke Vaše podatke o ličnosti. Ovi podaci obuhvataju Vaše ime i prezime, e-mail adresu, poštansku adresu, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona, kao i prikupljene informacije o tome kako koristite Marbo Product i PepsiCo servise, odnosno, šta čitate, gledate ili radite na našim website-ovima, aplikacijama ili kada koristite naše druge servise.

Napominjemo kako nekada možete odlučiti da nam dostavite dodatne lične podatke, a nekada i lične podatke koje predstavljaju posebnu kategoriju ličnih podataka (npr. ako razgovarate s našim timom za zaštitu potrošača o zahtjevima vezanim za Vašu ishranu ili zdravstvenim problemima koje imate ili ste dobitnik nagrade u okviru nagradne igre ili konkursa i slično). Ako to učinite, dostavit ćemo Vam dodatne informacije o tome kako ćemo koristiti Vaše podatke u tom trenutku.

Neki naši servisi omogućuju Vam da se prijavite preko servisa trećih strana, kao što su Facebook, Instagram, Twitter. Ako odlučite da se prijavite preko servisa trećih strana, bit će prikazan okvir za komunikaciju u kojem će se tražiti Vaša dozvola da Marbo Product ili PepsiCo pristupi Vašim ličnim podacima (npr. Vaše puno ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa i sve druge informacije koje ste učinili javno dostupnim na website-u treće strane).

Marbo Product i PepsiCo mogu da prikupljaju i informacije o tome kako koristite Marbo Product i PepsiCo mobilne aplikacije, Marbo Product i PepsiCo website-ove ili drugi Marbo Product i PepsiCo online sadržaj, kao i o uređajima koje koristite za pristup servisima, kao i jedinstvenim online identifikatorima, kao što su IP adrese, koje predstavljaju brojeve koji mogu jedinstveno identifikovati određeni kompjuter ili drugi mrežni uređaj na internetu. Za više informacija, pogledajte poglavlje 13 ove Politike o načinu na koji Marbo Product i PepsiCo mogu koristi kolačiće i slične tehnologije.

4. Kako će PepsiCo i Marbo Product koristiti informacije koje prikupi o meni?

PepsiCo i Marbo Product će koristiti Vaše lične podatke u sljedeće svrhe:

 • za potrebe realizacije nagradnog konkursa, promocije ili nagradnog kviza koji je ustanovljen na osnovu odgovarajućih pravila koja će biti dostupna na sajtu, društvenim mrežama Marbo Product-a i eventualno povezanih lica, odnosno za potrebe dostavljanja nagrade dobitniku;
 • Pružanje naših usluga, aktivnosti ili online sadržaja ili prenošenje informacija o njima (npr. u vezi predstojećih promocija ili lansiranja novih proizvoda) ili postupanje po Vašim zahtjevima ili upitima;
 • za potrebe rješavanja eventualnih problema i davanja odgovora na pitanja, sugestije odnosno reklamacije koje su date u vezi sa proizvodima ili uslugama Marbo Product-a i povezanih lica;
 • Administracija servisa, što znači da Vas Marbo Product i PepsiCo mogu kontaktirati iz razloga vezanih za servise, aktivnosti ili online sadržaj za koji ste se prijavili (npr. kako bi Vas obavještavali o sprovođenju promocija u kojima ste učestvovali ili obavjestili Vas da je određeni servis, aktivnosti ili online sadržaj suspendovan zbog održavanja ili ažuriranja naše Politike privatnosti i kolačića);
 • Prilagođavanje sadržaja koji vidite na našim site-ovima i aplikacijama i oglasa koje vidite na našim site-ovima, aplikacijama ili drugim site-ovima i servisima;
 • Saradnja s trećim stranama kako bismo Vam prikazivali relevantne oglase na site-ovima tih trećih strana, kako je to navedeno u poglavljima 6 i 13;
 • Kako bismo Vas kontaktirali u vezi provjere bilo kojih podataka koje ste nam dali;
 • Korišćenje IP adresa i identifikatora uređaja kako bismo identifikovali lokaciju korisnika, blokirali neovlašćeno korišćenje, utvrdili broj posjeta iz različitih zemalja, prilagodili sadržaj naših site-ova, aplikacija ili drugih servisa na temelju ponašanja tokom pretraživanja i utvrđivanja iz koje zemlje pristupate našim servisima;
 • Analize i istraživanja kako bismo mogli unaprijediti usluge koje pruža Marbo Product i PepsiCo;

Ako PepsiCo i Marbo Product namjeravaju da koriste Vaše lične podatke u bilo koje druge svrhe, nastojaćemo da Vas prethodno obavijestimo i/ili zatražimo Vaš pristanak u skladu sa Zakonom.

PepsiCo i Marbo Product prikuplja i koristi lične podatke o Vama za gore navedenu svrhu i potrebe, između ostalog i na osnovu obrade koja je dozvoljena bez pristanka na način propisan članom 6 Zakona, te u skladu sa relevantnim Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik BiH“, br. 25/06 i 88/15) i Zakonom zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br. 6/12, 63/14 i 18/17) , Zakonom o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, br. 40/10 i 79/17), Zakonom o trgovini Republike Srpske („Sl. glasnik RS“, br. 105/19), Zakonom o trgovini Brčko Distrikta („Sl. glasnik BD“ 40/04, 19/07 i 11/20), Zakonom o obligacionim odnosima FBiH („Sl. list SFRJ“ br. 29/78, 39/85, 45/89, „Sl. list RBiH“ br. 2/92, 13/93, 13/94, „Sl. novine FBiH“ br. 29/03, 42/11), Zakonom o obligacionim odnosima RS („Sl. list SFRJ“ br. 29/78, 39/85, 45/89, „Sl. glasnik RS“ br. 17/93, 3/96, 74/04) i drugim propisima koji važe na teritoriji Bosne i Hercegovine. Vi ne morate dostaviti Marbo Product-u bilo koje gore opisane lične podatke, ali ako odlučite da to ne učinite, možda nećete moći da koristite bilo koje gore navedene servise, pristupati određenim dijelovima našeg website-a, učestvovati u našim promocijama, nagradnim kvizovima i konkursima ili od nas dobijati informacije koje ste tražili putem pitanja, sugestija odnosno reklamacija.

5. Kada će me PepsiCo i Marbo Product kontaktirati?

PepsiCo i Marbo Product Vas može kontaktirati:

 • U vezi dodjele nagrade ili promotivnog pakovanja koje ste dobili učešćem u promociji, nagradnom kvizu ili konkursu koji je organizovan od strane Marbo Product-a, bilo koje korespondencije koju dobijemo od Vas ili komentara ili pritužbi koje iznesete u vezi Marbo Product ili PepsiCo proizvoda ili servisa;
 • U vezi bilo kojeg pitanja, sugestije ili reklamacije koje ste poslali PepsiCo-u i Marbo Product-u a koje su u vezi sa sa proizvodima ili uslugama Marbo Product-a i povezanih lica, npr. na Marbo Product i PepsiCo stranicama na društvenim medijima, preko poruke, glasovne poruke ili drugih servisa za slanje poruka;
 • Kako bismo Vas obavijestili o eventualnim materijalno značajnim izmjenama PepsiCo-ve i Marbo Product politike i prakse; i
 • U marketinške svrhe, pod uslovom da date svoju saglasnost, kako je navedeno u poglavlju 6.

Preko odgovarajućih pravila promocije, nagradnog kviza ili konkursa koja će biti dostupna na sajtu, društvenim mrežama Marbo Product-a i eventualno povezanih lica možete dobiti detaljnije informacije o tome kako će Vas PepsiCo i Marbo Product kontaktirati u konkretnom slučaju.

6. Hoće li me kontaktirati u marketinške svrhe?

Marbo Product i PepsiCo mogu Vam slati marketinške emailove, obavještenja ili će Vas kontaktirati u marketinške svrhe samo ako ste pristali na to. Pristanak možete povući u svakom trenutku ako kliknete ili odaberete opciju ‘unsubscribe’ (prekini pretplatu) u našim marketinškim saopštenjima ili pomoću detalja za kontakt u poglavlju 15 u daljem tekstu.

7. Hoće li PepsiCo i Marbo Product dijeliti moje lične podatke s bilo kim?

Marbo Product i PepsiCo načelno neće dijeliti, dostavljati ili davati Vaše lične podatke trećim licima, eventualnim obrađivačima ili korisnicima, osim ako se odluči da angažuje treća lica koja će za Marbo Product vršiti neke ili sve usluge obrade Vaših ličnih podataka.

Marbo Product i PepsiCo može povremeno izvoziti ili davati Vaše lične podatke drugim osobama u PepsiCo grupi ili trećim stranama u gore navedene svrhe. Primjeri relevantnih trećih strana kojima Marbo Product i PepsiCo može davati lične podatke uključuju državne organe i treće strane koje izvršavaju usluge u naše ime, kao što su web hosting provideri, sistemi za platni promet, pružaoci usluga upravljanja odnosima s klijentima, marketinški partneri, medijski i logistički partneri i pružaoci usluga analitike website-ova.

Kada dajemo na obradu Vaše lične podatke trećim stranama koje izvršavaju usluge u naše ime, mi osiguravamo da takvi pružaoci usluga koriste lične podatke isključivo u skladu sa našim instrukcijama, a mi ih ne ovlašćujemo da koriste ili otkrivaju lične podatke, osim u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi pružili usluge u naše ime ili se usaglasili s mjerodavnim pravnim obavezama.

PepsiCo i Marbo Product mogu davati Vaše lične podatke trećim licima:

 • (I.) kada je to obavezno u skladu sa zakonskim propisima,
 • (II.) za potrebe ili u vezi bilo kojeg pravnog postupka ili na drugi način za potrebe utvrđivanja, sprovođenja ili odbrane svojih zakonskih prava,
 • (III.) koja su tijela za sprovođenje zakonskih propisa ili drugim državnim organima koje posjeduju zakonski nalog za davanje ličnih podataka,
 • (IV.) ako smatramo da je davanje ličnih podataka potrebno kako bi se spriječila šteta ili finansijski gubitak ili u vezi istrage sumnjivih ili stvarnih kažnjivih kriminalnih aktivnosti, ili
 • (IV.) ako prodamo ili prenesemo cjelokupno poslovanje ili imovinu, ili bilo koji njihov dio, (uključujući i kroz koncentraciju, reorganizovanje, odvajanje, gašenje ili likvidaciju).

8. Međunarodni izvoz ličnih podataka

Marbo Product izvozi Vaše lične podatke u Republiku Srbiju.

Marbo Product načelno neće izvoziti Vaše lične podatke van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije osim ukoliko ne angažuje treća lica za potrebe obrade Vaših ličnih podataka koja poslove obrade pružaju i vrše van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Uslijed globalne prirode našeg poslovanja, Vaše lične podatke možemo izvoziti u SAD i druge zemlje čiji zakoni o zaštiti podataka mogu biti manje opširni u odnosu na zakone u Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji i EU.

Kada PepsiCo i Marbo Product izvoze lične podatke izvan Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, bilo unutar povezanih lica Marbo Product-a ili trećim stranama, PepsiCo i Marbo Product prenosi takve lične podatke samo:

 • (I.) u zemlje koje su članice Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka ili za koje je od strane EU utvrđeno da posjeduju primjeren nivo zaštite ličnih podataka; ili
 • (II.) kompanijama koje posjeduju ažurnu i važeću potvrdu o Štitu za zaštitu privatnosti između SAD i EU i kojom se garantuju određeni standardi zaštite podataka u vezi kategorije ličnih podataka koji se izvoze; ili
 • (III.) ako smo uveli odgovarajući mehanizam izvoza podataka, kao što su Standardne ugovorne klauzule, kako bismo osigurali odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka. Možete nas kontaktirati kako biste dobili kopiju relevantnih mehanizama za izvoz podataka koje smo uveli (pogledajte poglavlje 15 - Kontaktiranje Marbo Product i PepsiCo u vezi s ovom Politikom privatnosti i kolačića / žalbe u daljem tekstu).

Ukoliko nije ispunjen niti jedan od odgovarajućih kriterijuma, Marbo Product i PepsiCo i dalje može izvoziti Vaše lične podatke van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije uz Vašu izričitu saglasnost, ili ako je takav izvoz zakonski neophodan.

Pristup Vašim ličnim podacima ograničen je na osobe koje moraju znati te podatke za potrebe opisane u ovoj Politici privatnosti.

Vi možete tražiti kopiju bilo kojeg mehanizma za izvoz na osnovu kojeg se bilo koji lični podaci izvoze izvan Evropske Unije pomoću detalja za kontakt u poglavlju 15.

9. Uvredljiv ili neprikladan sadržaj na Marbo Product i PepsiCo wesite-ovima

Ako postavljate ili šaljete uvredljiv, neprikladan ili problematičan sadržaj bilo gdje na Marbo Product i PepsiCo website-ovima ili na drugi način učestvujete u bilo kojem neprihvatljivom ponašanju na bilo kojem Marbo Product i PepsiCo servisu, Marbo Product i PepsiCo može upotrijebiti Vaše lične podatke kako bi zaustavio takvo ponašanje.

Ako Marbo Product ili PepsiCo razumno smatra da ste stvarno ili eventualno prekršili bilo koje mjerodavne zakone (npr. jer sadržaj koji ste postavili može biti kleveta), Marbo Product i PepsiCo može upotrebiti Vaše lične podatke da obavijesti nadležne organe za sprovođenje zakona o eventualnom prekršaju.

10. Šta ako imam manje od 15 godina?

Ako imate manje od 15 godina, morate dobiti saglasnost zakonskog zastupnika ili staratelja prije nego što date bilo koje lične podatke PepsiCo ili Marbo Product-u.

11. Koliko PepsiCo i Marbo Product zadržava moje lične podatke?

Vaše lične podatke zadržavamo koliko god je to potrebno u vezi s relevantnom aktivnošću, osim u slučaju da se duže razdoblje zadržavanja zahtijeva ili dozvoljava prema zakonskim propisima (npr. za potrebe eventualnog sudskog postupka i poštovanja rokova zastarjelosti).

Generalno, kad nam date svoje lične podatke kako biste se priključili određenoj promociji, nagradnom kvizu ili konkursu ili nam dostavite pitanja, sugestije odnosno reklamacije, Vaše lične podatke zadržavamo onoliko koliko je potrebno kako bi se obavila ta promocija, nagradni kviz ili konkurs ili odgovorilo i postupilo po Vašem pitanju, sugestiji odnosno reklamaciji.

Ako se prijavite za dobijanje naših e-mail biltena / marketinških saopštenja, zadržaćemo Vaše lične podatke sve dok ne zatražite da obrišemo Vaše podatke (ukoliko odlučite da prekinete pretplatu u bilo kojem trenutku, generalno zadržavamo samo podatake potrebne kako bismo osigurali da Vas više ne kontaktiramo).

Za više informacija o brisanju Vaših ličnih podataka koje PepsiCo i Marbo Product obrađuju, pogledajte poglavlje 12 u daljem tekstu.

12. Mogu li vidjeti ili obrisati lične podatke koje PepsiCo posjeduje o meni?

U skladu sa važećim propisima, internim aktima i ovom Politikom privatnosti, Vi imate pravo na uvid, ispravku, brisanje, prigovor na obradu Vaših ličnih podataka i pravo na privremeno i/ili trajno uklanjanje Vaših ličnih podataka, kao i pravo da odluke koje donosi Marbo Product i PepsiCo, a koje proizvode pravne posljedice za Vas ne mogu biti isključivo zasnovane na podacima koji se obrađuju automatizovano. U mjeri u kojoj se to zahtijeva važećim zakonom, imate pravo da tražite kopiju ličnih podataka koje PepsiCo i Marbo Product posjeduje o Vama i tražiti ispravak netačnih informacija. Uložićemo sve razumne napore kako bismo Vam dostavili, ispravili ili obrisali lične podatke koje posjedujemo o Vama. Molimo Vas da zahtjeve i pitanja o ovom ili drugim pitanjima vezanim za ovu Politiku privatnosti i kolačića uputite putem podataka za kontakt u poglavlju 15.

Imate prava tražiti ograničenje obrade ličnih podataka ili da Vam se lični podaci koje posjedujemo o Vama dostave u prenosivom formatu. Ako biste željeli da razgovarate ili iskoristite bilo koja od ovih prava, upotrijebite detalje za kontakt u poglavlju 15.

13. Kolačići u pretraživaču interneta

a. Šta je kolačić?

Kolačići su tekstualne datoteke koje se ostavljaju na Vašem kompjuteru kako bi sakupljali standardne informacije o internet evidencijama i ponašanju posjetioca. Ove informacije se koriste za praćenje načina na koje posjetilac koristi website i izradu statističkih izveštaja o aktivnostima na website-u. Za više informacija, posetite www.aboutcookies.org. Možete podesiti svoj pretraživač tako da ne prihvata kolačiće, a na gore navedenom website-u možete pronaći informacije kako ukloniti kolačiće iz pretraživača. Međutim, ako to učinite, u nekim slučajevima neke funkcije našeg website-a neće raditi.

Tokom bilo koje posjete nekom Marbo Product ili PepsiCo website-u, Vaš uređaj preuzima stranice koje vidite, zajedno s kolačićima. Ovo rade mnogi website-ovi, jer kolačići omogućavaju vlasnicima website-a obavljanje nekih korisnih stvari, recimo utvrđivanje koji su uređaji (a vjerovatno i njihovi korisnici) ranije posjećivali taj website. Ovo se obavlja prilikom sljedeće posjete tako što se traže kolačići koji su tu ostavljeni prilikom prethodne posjete. Podešavanja kolačića možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

b. Kako Marbo Product i PepsiCo koristi kolačiće?

Informacije koje dobijemo preko kolačića pomažu nam da razumijemo profil naših posjetilaca i pružaju Vam bolje korisničko iskustvo. Marbo Product i PepsiCo može koristiti ovu vrstu informacija kako bi unaprijedili usluge i saopštenja koje pruža korisnicima i kako bi shvatili koje druge website-ove posećuju da bi bolje shvatili njihova interesovanja. Ukoliko koristimo kolačiće, koristimo samo kolačiće koji su neophodni kako biste koristili naš website i to samo ako ste nam dali saglasnost za to.

c. Kolačići trećih strana u sadržajima umetnutim na Marbo Product i PepsiCo stranice

Napominjemo da tokom Vaših posjeta Marbo Product i PepsiCo website-ovima možete primijetiti neke kolačiće koji nisu vezani za Marbo Product ili PepsiCo.

Mi ponekad preuzimamo sadržaj s društvenih medija i drugih website-ova trećih strana na naše website-ove. To može obuhvatati Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram i slično. Uslijed toga, kada posjetite stranicu s takvim sadržajem, mogu Vam se prikazati kolačići s tih website-ova, a ti kolačići trećih strana mogu pratiti Vaše korištenje Marbo Product i PepsiCo website-a. Marbo Product i PepsiCo ne kontroliše postavljanje tih kolačića, pa bi trebalo provjeriti website relevantne treće strane za više informacija.

Kada Marbo Product i PepsiCo preuzima sadržaj s društvenih medija i drugih website-ova trećih strana, neki website-ovi mogu koristiti Google Analytics radi sakupljanja podatka o ponašanju korisnika za vlastite potrebe. To Marbo Product i PepsiCo ne kontroliše. Za više informacija, pogledajte Google-ovu web stranicu “Kako Google koristi podatke kada koristite site-ove ili aplikacije naših partnera”.

d. Marbo Product i PepsiCo alatke za deljenje

Također, možete vidjeti i ikonicu ‘share’ (podijeli) na Marbo Product i PepsiCo web stranicama; ovo omogućava korisnicima lako dijeljenje sadržaja s prijateljima preko niza popularnih društvenih mreža. Kada kliknete na neku od ovih ikonica, servis preko kojeg ste odabrali da podijelite sadržaj može umetnuti kolačić na Vaš uređaj. Ponovo, Marbo Product i PepsiCo ne kontroliše postavljanje tih kolačića.

e. Marbo Product i PepsiCo kolačići

Niže navedena lista objašnjava neke od naših kolačića i zašto ih koristimo.

Vrsta kolačića: Bluekai

Ime kolačića: _bkdc_bku

Svrha: Ovi kolačići se koriste za praćenje Vaših aktivnosti na website-u kako bismo optimizovali naše oglase.

Vrsta kolačića: Doubleclick

Ime kolačića: _dsid_ide_sonar

Svrha: Ovi kolačići se koriste za praćenje Vaših aktivnosti na website-u kako bismo optimizovali naše oglase.

Vrsta kolačića: Google analitika

Ime kolačića: _utma _utmb _utmc _utmz

Svrha: Ovi kolačići se koriste za sakupljanje informacija o načinu na koji posjetioci koriste naš website. Ove informacije koristimo za pripremu izvještaja i kao pomoć kako bismo poboljšali website. Kolačići sakupljaju informacije u anonimnom obliku, uključujući i broj posjetilaca na website-u, odakle dolaze posjetioci website-a i koje stranice su prethodno posjetili.

Vrsta kolačića: Prihvatanje kolačića na website-u

Ime kolačića: WebsiteCookieAccepted

Svrha: Ovaj kolačić se koristi za evidentiranje da li je korisnik prihvatio korišćenje kolačića na ovom website-u.

Vrsta kolačića: Jedinstveni identifikator

Ime kolačića: crm_guid

Svrha: Kolačići koji se koriste za čuvanje podataka o korisnicima povezanih s CRM (Customer Relationship Management – Upravljanje odnosima sa potrošačima) sistemima. GUID znači Globalni jedinstveni identifikator.

Vrsta kolačića: Pristupačnost

Ime kolačića: Style textsize

Svrha: Ovi kolačići se koriste radi memorisanja da li korisnik pregleda website u pristupačnom režimu.

Vi možete konfigurisati pretraživač da prihvata sve kolačiće, odbija sve kolačiće ili Vas obavijesti kada se kolačić umetne. (Svaki pretraživač je različit, pa proverite meni "Help" (Pomoć) u pretraživaču kako biste saznali kako promijeniti prioritetna podešavanja vezana za kolačiće.) Kako biste isključili mogućnost da Vas Google Analytics prati na svim website-ovima, posjetite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Svi kolačići ističu nakon 90 dana.

f. Korišćenje kolačića

Podatke dobijene preko kolačića možemo da koristimo kako bismo Vam prikazivali relevantne oglase na website-ovima trećih strana (npr. Facebook, Google, Instagram, Snapchat i Twitter). Ovde ulazi i prikazivanje oglasnih poruka ako znamo da ste prethodno posjetili neki Marbo Product i PepsiCo website. Ako ne želite da Vam prikazujemo ciljane oglasne poruke Marbo Product-a i PepsiCo-a, neki website-ovi trećih strana omogućavaju Vam da podnesete zahtjev da ne vidite poruke određenih oglašivača na tom site-u u budućnosti. Ako želite prekinuti sve personalizovane usluge Marbo Product-a i PepsiCo-a, uključujući i ciljane oglasne poruke na website-ovima trećih strana, u podešavanjima Vašeg pretraživača možete isključiti opciju personalizacije.

e. Ostale informacije sakupljene iz internet pretraživača

Vaš internet pretraživač može Marbo Product-u i PepsiCo-u dati i informacije o Vašem uređaju, kao što su IP/MAC adresa i detalji o pretraživaču koji koristite. Mi koristimo informacije koje dobijemo od Vašeg pretraživača ili preko linka na koji ste kliknuli kako bismo razumjeli koja web stranica Vas je uputila na Marbo Product i PepsiCo website, a to mogu zabilježiti kolačići vezani za performanse.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja o načinu na koji koristimo kolačiće ili Vaša podešavanja, kontaktirajte nas pomoću detalja u poglavlju 15.

14. Promjene Politike privatnosti i kolačića

Ovu Politiku privatnosti i kolačića možemo povremeno ažurirati, pa je možete provjeriti svaki put kada pristupite društvenim mrežama i website-u ili dajete Vaše lične podatke PepsiCo-u i Marbo Product-u. Datum najskorije izmjene će biti naveden u ovoj Politici privatnosti.

15. Kako kontaktirati PepsiCo i Marbo Product o ovoj Politici privatnosti i kolačića / žalbama i Vašim pravima

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare o ovoj Politici privatnosti i kolačića, možete se obratiti Marbo Product-u slanjem zahtjeva na e-mail adresu: ESSA-MarboPrivacy@pepsico.com ili poštansku adresu: za Marbo Product doo Beograd, Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „za zaštitu ličnih podataka“ .

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji rukujemo Vašim ličnim podacima, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresu: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

Datum stupanja na snagu: 8.6.2020. godine.

Datum poslednje izmjene: 8.6.2020. godine.

Dodatak 1

Država Website Rukovalac podataka / operativni entitet
Srbija/ Bosna i Hercegovia

@ChipsyMarbo

https://www.facebook.com/ChipsyMarbo/

https://www.instagram.com/chipsymarbo/

https://www.youtube.com/user/ChipsyWestBalkan

https://twitter.com/chipsymarbo

https://www.chipsy.rs/

https://www.chipsy.ba/

https://bs-ba.facebook.com/ChipsyMarbo

Marbo Product d.o.o. Beograd, Republika Srbija
Srbija

@ClipsyMarbo

https://www.facebook.com/ClipsyMarbo/

https://www.instagram.com/clipsymarbo/

Marbo Product d.o.o. Beograd, Republika Srbija
Srbija

@MarboGUD

https://www.facebook.com/MarboGUD/

Marbo Product d.o.o. Beograd, Republika Srbija
Srbija

Pardon - Samo izvolite - @samo.izvolite

https://www.facebook.com/samo.izvolite/

Marbo Product d.o.o. Beograd, Republika Srbija
Srbija

@doritos.srbija

https://www.instagram.com/doritos.srbija/

Marbo Product d.o.o. Beograd, Republika Srbija